Procountor Solossa käytetään maksuperusteista kirjanpitoa. Ulkomailta tehtyjen ostojen osalta kirjanpito tehdään toimituspäivän mukaan, jolloin osa ostoista voidaan joutua käsittelemään suoriteperusteisesti.

Mikäli oston toimituspäivä ja maksupäivä on sama, se käsitellään normaalin maksuperusteisen kirjanpidon prosessin mukaan. Tällaisia voi olla esimerkiksi digitaaliset palvelut, kuten Facebookissa tehtävä mainonta. Sillon maksu on tapahtunut samana päivänä toimituksen kanssa ja kirjanpidon käsittely menee maksuperusteisen prosessin mukana.

Mikäli maksupäivä ja toimituspäivä on eri, tulee tapahtuma käsitellä toimituspäivän mukaan ja sitä kautta osto tulee viedä kirjanpitoon suoriteperusteisesti.

Tämä tarkoittaa sitä, että nämä tositteet tulee useimmissa tapauksissa toimittaa kirjanpitäjälle normaalin Solon kautta lähetettävän kirjanpitoaineiston ulkopuolella.

Mikäli sinulla on tai suunnittelet ostoja ulkomailta, sovi toimintamallista kirjanpitäjäsi kanssa ja siitä miten raportoit nämä ostot.

Ostaja ei anna yhteenvetoilmoitusta ostoista.

Lisätietoa ja esimerkkejä löydät verottajan sivuilta https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48693/esimerkkeja_eumyyntien_ja_ostojen_ilmoi/ 

Löysitkö etsimäsi vastauksen?