Koska Procountor Solossa kirjanpito tehdään maksuperusteisesti ja yhteisömyynti-ilmoitukset tulee tehdä jo tehtyjen myyntien perusteella (suoriteperusteisesti), on EU: alueelle ja ulkomaille tehtävä myynti käsiteltävä normaalin maksuperusteisen kirjanpitoaineiston toimittamisen prosessin ulkopuolella. 

Ulkomaille tehdyt myyntilaskutositteet tulee siis toimittaa kirjanpitäjälle erikseen sopimallanne tavalla, koska myyntilaskujen asiakkaan maksupäivät voivat olla eri, kuin toimituspäivä, jonka perusteella tositteet viedään kirjanpitoon.

Tällä hetkellä Solossa ei ole käytettävissä kirjanpitäjän käyttämän järjestelmän, Procountorin, työkaluja yhteisömyynnin ilmoittamiseen, vaan se tulee tehdä OmaVero palvelun kautta joko itse tai valtuuttamasi tahon toimesta, esim. kirjanpitäjä.

Mikäli sinulla on tai suunnittelet myyntiä ulkomaille, sovi siis toimintamallista kirjanpitäjäsi kanssa.

Yhteenvetoilmoituksen tekeminen

Yhteenvedolla ilmoitetaan ostajakohtaiset myynnit yhteensä sekä ostajan alv-tunniste. Ilmoitusta varten tarvitset siis nämä tiedot tekemistäsi myynneistä. Ilmoitus tulee olla tehtynä aina seuraavan kuukauden 20 päivään mennessä

Tarkemmat ohjeet löytyvät Vero.fi sivustolta: Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus – ilmoitusohjeet: https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/ulkomaankaupan_arvonlisaverotus/yhteis%C3%B6kauppa/yhteenvetoilmoitus--ilmoitusohjeet/

Ja täältä löydät syventäviä esimerkkejä EU myynneistä ja ostoista https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48693/esimerkkeja_eumyyntien_ja_ostojen_ilmoi/

Löysitkö etsimäsi vastauksen?