Aikaisempi laskuaineisto tulee toimittaa Solon kirjanpitoon Excel- tai CSV-muodossa. Käytännössä aineistosta tarvitaan alkusaldot Solo-palvelun kirjanpitoa varten. Niitä tarvitaan tilinpäätöstä varten. Voit pyytää tietoja aikaisemmalta tilitoimistolta / kirjanpitäjältä tai valtuuttaa Solon kirjanpitäjän hoitamaan asian puolestasi.

Solo on koekäyttötilassa ennen tilauksen tekemistä. Koekäytön aikana palvelua ei ole liitetty pankkiisi, joten palveluun ei tule vielä näkyviin tilitapahtumia. Palvelulla voi kyllä luoda ja lähettää paperi sekä PDF-laskuja, mutta suorituksia ei voi vastaanottaa suoraan pankista eikä kuitteja voi kohdentaa kuluihin. 

Koekäytön aikana ja ennen pankkiyhteyksien avautumista muodostuneet kirjanpitotapahtumat tulee siis toimittaa kirjanpitoon manuaalisesti, sillä Solossa kaikki kirjanpitoon vietävä aineisto pohjautuu tilitapahtumiin ja niihin linkitettyihin tositteisiin.

Aikaisemman ja koekäytön aikana muodostuneen kirjanpitoaineiston toimittamisesta Solon kirjanpitoon kannattaa siis sopia tarkemmin kirjanpitäjän kanssa palvelun käyttöönoton yhteydessä.

Siinä tilanteessa, että tilitoimisto vaihtuu kokonaan, aikaisemman tilitoimiston sopimuksen voi toki irtisanoa itse tai valtuuttaa Finagon hallinto tekemään se puolestasi.

Lisätietoa Solon käyttöönoton vaiheista tilaukseen asti täältä.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?